Sjof Berb Kaartkonkour: 35 DAGEN

PROGRAMMA

Vriedig 9 februari

10.00 oor Bezeuk aan de peutersj doër Preens Roel I en preenses Anouk.
11.11 oor Preens Roel I en preenses Anouk live te gast bie L1, de Top 1.111
13.30 oor Sjoelcarnaval same mit De Kleindererre en Toutes Directions.

Zaoterdig 10 februari
13.11 oor Installasie van d’r GemengtePreens op ’t gemengtehoes ien Mergraote. Live te volge via Radio Maas & Mergelland.

19.00 oor Bezeuk aan de aovendmis. De mis wurdt opgeloesterd doër zangkoër Sing for Joy.
20.11 oor Bagk Oetlaote. Vuur d'r 35e kiër bagk-oetlaote in 't midde van 't midde van ’t dörp doër Preens Roel I, Preenses Anouk, Jeugpreens Rick en ceremoniemeester Aimée, same mit de kasteleins.
21.00 oor Insjrieve vuur d’r optoch bie Hans en Monique. Lit op! Insjrieve kin alleng dán! Daonao wuure geng insjrievinge mie geaccepteerd!
22.11 oor Officieel loëting van de volgorde van d’r optoch doër Preens Roel I. De volgorde vin d’r daonao natuurlik aog op oze website.
22.22 oor Awwerwitse Segieterse aw-wieverbal mit meziëk van Toutes Directions.
00.00 oor Oetrieking van d’r wisseltrofee aan ’t sjoenste aad-wief.

Zoondig 11 februari
18.11 oor Keender carnaval ien d’r KleindererreTempel mit DJ Erik O.
22.33 oor KaffieCarnaval ien ’t Trefpunt.

Maondig 12 februari
12.00 oor Opsjtelle van d’r optoch op ’t kirmesterrein.
12.33 oor Sjtart Optoch en Defilé vuuer de kirk
Optochroete: Julianawiëg - Burg. Wolfssjtraot – Nuj Hofsjtraot – Achter de Höfkes – Past. Huunesjtraot – Burg. Wolfssjtraot – Karrewiëg - De Laathof - De Uithof – Boete-end - Libekersjtraot - Tiensjtraot – Korehof – Sjoelstraot - Dörpsjtraot.
15.11 oor Optochbal ien d’r KleindererreTempel mit meziek van Toutes Directions en DJ Erik O.
18.11 oor KleindererreTempel poetse. Allemaol nao haem of nao de kaffie’s.
19.11 oor KeenderCarnaval.
20.11 oor Vervolg van ’t optochbal.
22.11 oor Oetrieking van ’t gowwe, zilvere en broonze bak aan de prieswinnersj van d’r optoch.
22.33 oor Vervolg van ’t optochbal

Diensdig 13 februari
12.00 oor Alle keender verzamele ien de Munckhof.
12.11 oor Gezamelik Krappe Braoje: Roondgaank langs de hoezer doer de jeug van Segietere en Hèrkenter vuur sjpek en ejjer, broed, boeter en aander sjmakelikke dinger. Géé sjnoep!!! De jonges en maedsjes gun mit Jeugpreens Rick I, Preens Roel I en Preenses Anouk en hunne Raod langs de däöre.
14.11 oor Same sjpek en ei iëte ien d Munckhof. Ederaen is van harte welkom.
15.11 oor Einde van ’t krappe braoje. Verzamele ien ’t Trefpunt vuur d’r 18e Segieterse kabaaloptoch. Ederein maog mitdoen. D’r hoeft uug neet ien te sjrieve.
17.11 oor Vertrik 18é Kabaaloptoch. Route: Sjoelsjtraot, Tiendsjtraot, Libekersjtraot, Dörpsjtraot. Alle keender die mitgun kriege van Preens Roel I en Preenses Anouk get lekkersj: FRITTE!!!
17.33 oor Fritte Keender Carnaval. Vuur d’r allerlitste kiër sjpringe en hosse ien d’r KleindererreTempel.

SJUUS WIE VUURIG JAOR IS D’R IEN D’R KLEINDERERRETEMPEL E FRITTEKOT.

’T FRITTEKOT IS OËPE TOT 21.11 OOR

19.11 oor Gét mit un Boerebroelof.
21.11 oor Zonnebreelsjlager 2018
23.11 oor Allerlitste kier aan de geng mit oos hoesorkes Toutes Direction en DJ Erik O.
23.44 oor Vertrik oet d’r KleindererreTempel.
00.00 oor Um exact 00.00 oor zal ’t bagk wuure iengehaold doër Preens Roel I, Preenses Anouk, Jeugpreens Rick en ceremoniemeester Aimée , de officieel sjleeting van de carnaval 2018 ien Segietere.

Doot oos e plezeer en niëm neet alle tiede te serieus! ’t Is carnaval hé!