Jaorvergadering 2024: 177 DAGEN

KAARTVERKAOP ZITTING EN GALA

KAARTVERKAOP VANAF 27 DECEMBER 19.11OOR

Goosndig 27 december 19.11oor sjtart de kaartverkaop vuür de Groete Zitting en oos nuj KleindererreGala Night of the Prins
Sjuus wie vuürige jaore is de kaartverkaop wir online via www.cvdekleindererre.nl

Kaarte koste:

Sjtoonplaatsj zitting: 8,50 (OETVERKOCH!!)
Zitplaatjs zitting: 12,- (OETVERKOCH!!)
KleindererreGala: 24,99

Klik hie um kaarte te kaope!