Opening seizoen 2020 - 2021: 88 DAGEN

Carnavalsprogram 2020

Vriedig 21 februari

09.33 oor Bezeuk aan d’r Peutersjpuulzaal in Segietere oe Preens Egid III en Preenses Petra an alle

keender u sjiek verheulke gunt vuurleeze.

11.01 oor Preens Egid III en Preenses Petra te gast bie de Top 1.111, live te volge op L1 Radio en TV.

13.33 oor Sjoelcarnaval same mit De Kleindererre, De Kerstaenjelrapers en Toutes Directions.

Zaoterdig 22 februari

13.11 oor Insjtallasie van d’r GemengtePreens op ’t Gemengtehoes ien Mergraote.

19.00 oor Bezeuk aan de aovendmis. De mis wurdt opgeloesterd doër zangkoër Sing for Joy.

20.11 oor Bagk Oetlaote. Vuur d’r 37e kiër in ’t midde van ’t midde van ’t dörp doer Preens Egid III en

Preenses Petra, Jeugpreenses Jill I en Ceremoniemeester Lukas, en de kasteleins.

21.00 oor Insjrieve vuur d’r Optoch in Café ’t Centrum bie Hans en Monique. Lit op! Insjrieve kin alleng

dán! Daonao wuure geng insjrievinge mie geaccepteerd!

22.11 oor Officieel loëting van de volgorde van d’r Optoch doër Preens Egid III. De volgorde vin d’r

daonao natuurlik aog op oze website.

22.22 oor Awwerwitse Segieterse aw-wieverbal mit meziëk van Toutes Directions en DJ Herman.

00.00 oor Oetrieking van d’r wisseltrofee aan ’t sjoenste aad-wief.

Zoondig 23 februari

18.11 oor KeenderCarnaval ien d’r KleindererreTempel mit DJ Erik O.

22.33 oor KaffieCarnaval ien Café Trefpunt.

Maondig 24 februari

12.00 oor Opsjtelle van d’r Optoch op ’t kirmesterrein.

12.33 oor Sjtart Optoch en Defilé vuur de kirk.

Optochroete: Julianawiëg - Burg. Wolfssjtraot – Nuj Hofsjtraot – Achter de Höfkes – Past. Huunesjtraot –

Burg. Wolfssjtraot – Karrewiëg - De Laathof - De Uithof – Boete-end - Libekersjtraot –

Tiensjtraot – Korehof – Sjoelstraot - Dörpsjtraot.

PARKEER ESTEBLEEF GENG OTO’S LANGS DE OPTOCHROUTE!

15.11 oor Optochbal ien d’r KleindererreTempel mit meziek van Toutes Directions en DJ Erik O.

18.11 oor KleindererreTempel poetse. Allemaol nao haem of nao de kaffie’s.

19.11 oor KeenderCarnaval.

20.11 oor Vervolg van ’t Optochbal.

22.11 oor Oetrieking van ’t gowwe, zilvere en broonze bak aan de prieswinnersj van d’r Optoch.

22.33 oor Vervolg van ’t Optochbal mit meziek van Toutes Directions en DJ Erik O.

23.01 oor Effe get andersj: 2 x 11 minuute Rammele en Sjuddele mit DJ Erik O.

Diensdig 25 februari

Aog diet jaor wurdt ’t krappe braoje gezamelik georganiseerd doer CV De Kleindererre en JCV De Kerstaenjelrapers. Umbäörte is d’r Preens van de Kleindererre en d’r Jeugpreens of Jeugpreenses van de Kerstaenjelrapers gashier of gasvrow.

Diet jaor zien ’t Preens Egid III en Preenses Petra die euch allemaol van harte oetnuudige vuur dies iewe-aw tradisie.

12.44 oor Verzamele ien ’t Gemengsjapshoes, de locatie van ’t krappe braoje diet jaor.

13.01 oor Roondgaank langs de hoezer doer de jeug van Segietere en Hèrkenter vuur sjpek en ejjer,

broed, boeter en aander sjmakelikke dinger. Géé sjnoep!!! De jonges en maedsjes gun mit

Preens Egid III en Preenses Petra, Jeugpreenses Jill I en Ceremoniemeester Lukas langs de

däöre.

De volgende sjtraote kinne e bezeukske verwachte:

Dorpstraat – Burgemeester Beckersstraat - Libekerstraat – Julianaweg onder - Burgemeester Wolfsstraat – Pastoor Huijnenstraat – Achter de Hofkes – Nieuwe Hofstraat – Eindstraat.


De aander sjtraote koeme volgend jaor wir aan de bäörd.

14.11 oor Gezamelik sjpek en ei iëte ien ‘t Gemengsjapshoes. Ederaen dae ’t leuk vind um ‘ns mit te

make is van harte welkom, ziëker de luj oet de sjtraot van d’r Preens en de Jeugpreenses.

15.33 oor Einde van ’t krappe braoje. De keender kinne iën ’t Gemengsjapshoes blieve en nog effe lekker

sjpringe!

Diensdig: The Light of the Prins 2020

17.01 oor Verzaamele ien Café Trefpunt en officiele sjtart van

The Light of the Prins 2020. Ut wurd eng groet lempkesspektakel.

Ekerean maog zich verkleije es ’nne echte Preens of eng echte Preenses en ut kestuumke maog

mit lempkes en leech verseerd wuure.

17.11 oor Vertrik van d’r Lempkesoptoch 2020. Alle keender maoge op d’r Preensewage van de

CV Kleindererre! Route: Sjoelsjtraot, Dörpsjtraot.

Alle keender die mitgun kriege van Preens Egid III en Preenses Petra aoch get lekkersj: FRITTE!!!

18.33 oor The Light of the Prins 2020 vuur alle keender! Ut leech git oet in d’r KleindererreTempel en

alle keender maoge hun leechskes en lempkes laote zien in ‘nne spectaculaire

Lempkespolonaise!

SJUUS WIE EKER JAOR IS D’R IEN D’R KLEINDERERRETEMPEL E FRITTEKOT.

’T FRITTEKOT IS OËPE TOT 21.11 OOR!

21.01 oor The Light of the Prins 2020! Weh hit d’r sjiekste lempkesoutfit?

Es ut leech in d’r KleindererreTempel oet git, kinne bie ekeraen de lempkes an!

22.01 oor SPECIAL ACT: NEGELKONKOERS 2020. Preens Egid III zal ‘nne titanenstrijd ‘negele’ tiege

d’r Keuning en d’r Kapitein van Segietere. Weh wint en wurd d’r Negelaer 2020?

22.33 oor Effe get andersj: 2 x 11 minuute Rammele en Sjuddele mit DJ Erik O.

23.11 oor Allerlitste kier aan de geng mit oos hoesorkes Toutes Directions en DJ Erik O.

23.44 oor Vertrik oet d’r KleindererreTempel.

00.00 oor Um exact 00.00 oor zal ’t bagk wuure iengehaold doër Preens Egid III, Preenses Petra,

Jeugdpreenses Jill I, Ceremoniemaester Lukas, de officieel sjleeting van de carnaval 2020 ien

Segietere. En dan gunt bie ekeraen de lempkes oet!