Sjof Berb Kaartkonkour: 35 DAGEN

Carnavalsprogram 2019

CARNAVALSPROGRAM 2019

CV DE KLEINDERERRE

Vriedig 1 miert

Tusje 10.00 en 12.00 oor

Preens Rob te gast bie de Top 1.111, live te volge op L1 radio en TV

Bezeuk aan d’r peutersjpuulzaal in Segietere oe Preens Rob III an alle keender u sjiek verheulke zal vuurleeze.

13.30 oor Sjoelcarnaval same mit De Kleindererre, De Kerstaenjelrapers en Toutes Directions.

Zaoterdig 2 miert

13.11 oor Insjtallasie van d’r GemengtePreens op ’t gemengtehoes ien Mergraote.

19.00 oor Bezeuk aan de aovendmis. De mis wurdt opgeloesterd doër zangkoër Sing for Joy.

20.11 oor Bagk Oetlaote. Vuur d’r 36e kiër in ’t midde van ’t midde van ’t dörp doer Preens Rob III, Preenses Jenny, Jeugpreens Nick, Jeugdpreenses Vicky en Ceremoniemaester Milan, en de kasteleins.

21.00 oor Insjrieve vuur d’r optoch in Café ’t Centrum bie Hans en Monique. Lit op! Insjrieve kin alleng dán! Daonao wuure geng insjrievinge mie geaccepteerd!

22.11 oor Officieel loëting van de volgorde van d’r optoch doër Preens Rob III. De volgorde vin d’r daonao natuurlik aog op oze website.

22.22 oor Awwerwitse Segieterse aw-wieverbal mit meziëk van Toutes Directions.

00.00 oor Oetrieking van d’r wisseltrofee aan ’t sjoenste aad-wief.

Zoondig 3 miert

18.11 oor KeenderCarnaval ien d’r KleindererreTempel mit DJ Erik O.

22.33 oor KaffieCarnaval ien ’t Trefpunt.

Maondig 4 miert

12.00 oor Opsjtelle van d’r optoch op ’t kirmesterrein.

12.33 oor Sjtart Optoch en Defilé vuur de kirk

Optochroete: Julianawiëg - Burg. Wolfssjtraot – Nuj Hofsjtraot – Achter de Höfkes - Past. Huunesjtraot – Burg. Wolfssjtraot – Karrewiëg - De Laathof -

De Uithof – Boete-end - Libekersjtraot - Tiensjtraot – Korehof – Sjoelstraot - Dörpsjtraot

PARKEER ESTEBLEEF GENG OTO’S LANGS DE OPTOCHROUTE!

15.11 oor Optochbal ien d’r KleindererreTempel mit meziek van Toutes Directions en DJ Erik O

18.11 oor KleindererreTempel poetse. Allemaol nao haem of nao de kaffie’s.

19.11 oor KeenderCarnaval.

20.11 oor Vervolg van ’t optochbal.

22.11 oor Oetrieking van ’t gowwe, zilvere en broonze bak aan de prieswinnersj van d’r optoch.

22.33 oor Vervolg van ’t optochbal mit meziek van Toutes Directions en DJ Erik O.

23.01 oor 2 x 11 minuute Rammele en Sjuddele mit DJ Breur.

Diensdig 5 miert

ROZE DIENSDIG!

Carnavalsdiensdig gans in ‘t ROZE

Aog diet jaor wurdt ’t krappe braoje gezamelik georganiseerd doer CV De Kleindererre en

JCV De Kerstaenjelrapers. Umbäörte is d’r Preens van de Kleindererre en d’r Jeugpreens of Jeugpreenses van de Kerstaenjelrapers gashier of gasvrow.

Diet jaor zien ’t Jeugpreens Nick en Jeugpreenses Vicky die euch allemaol van harte oetnuudige vuur dies iewe-aw tradisie.

12.44 oor Verzamele ien ’t Gemengsjapshoes, de locatie van ’t krappe braoje diet jaor.

13.01 oor Roondgaank langs de hoezer doer de jeug van Segietere en Hèrkenter vuur sjpek en ejjer, broed, boeter en aander sjmakelikke dinger. Géé sjnoep!!! De jonges en maedsjes gun mit Preens Rob III en Preenses Jenny, Jeugpreens Nick, Jeugdpreenses Vicky en Ceremoniemaester Milan langs de däöre.

De volgende sjtraote kinne e bezeukske verwachte:

Korenhof, Julianaweg boven, Tiendstraat, Schoolstraat, Buitenend, Gen Eikske, Veldkoel,

Uithof, Laathof, Munckhof, Hochterhof en Hirkenter.

De aander sjtraote koeme volgend jaor wir aan de bäörd.

14.11 oor Gezamelik sjpek en ei iëte ien ‘t Gemengsjapshoes. Ederaen dae ’t leuk vind um ‘ns mit te make is van harte welkom, ziëker de luj oet de sjtraot van d’r Preens en d’r Jeugpreens en de Jeugpreenses.

15.33 oor Einde van ’t krappe braoje en doër mit Roze Diensdig. De keender blieve iën ’t Gemengsjapshoes vuur ’n speciale Keenderdisco mit de Roze Sjonnies en ‘nne Roze TGV.

17.01 oor Verzaamele ien ’t Trefpunt.

17.11 oor Vertrik Roze Sjtoet. Route: Sjoelsjtraot, Dörpsjtraot.

Alle keender die mitgun kriege van Preens Rob III en Preenses Jenny get lekkersj: FRITTE!!!

18.11 oor Roze Diensdig vuur alle keender mit Gans Segietere Bagk(t)! Weh bagk(t) ’t sjiekste en ’t lekkerste Bagk (jurering door de Hoeglustigheede)? Alle roze bekkersj en patissiers maoge hun creaties laote zien en preuve iën d’r Kleindererretempel. Denao ‘nne strijd um d’r ‘Bagk-Cup’ en lekker oet-roze!

SJUUS WIE EKER JAOR IS D’R IEN D’R KLEINDERERRETEMPEL E FRITTEKOT.

’T FRITTEKOT IS OËPE TOT 21.11 OOR!

21.01 oor Roze Diensdig mit De Vrun van De Kleindererre Live 2019. D’r Kleindererretempel wurd umgetooverd tot de groetste Kroeg van Nederland. Eker oor ’n verrassend optraeje op u speciaal podium midde ien d’r zaal!

22.33 oor 2 x 11 minuute Rammele en Sjuddele mit DJ Breur

23.11 oor Allerlitste kier aan de geng mit oos hoesorkes Toutes Direction en DJ Erik O.

23.44 oor Vertrik oet d’r KleindererreTempel.

00.00 oor Um exact 00.00 oor zal ’t bagk wuure iengehaold doër Preens Rob III, Preenses Jenny, Jeugdpreens Nick, Jeugdpreenses Vicky en Ceremoniemaester Milan, de officieel sjleeting van de carnaval 2019 ien Segietere.

Doot oos e plezeer en niëm neet alle tiede te serieus! ’t Is carnaval hé!